CONTACT USBIG5中文版日本语美国站美国站OLD VERSION

The Consul Generals in Shanghai talk about the exchanges and cooperation with China in the 40 years of reform and opening-up via Eastday.com.

Share

Executive producers: Zhao Xiaolei, Cao Jun, Zhang Kunliang
Reporters: Wang Jiaye, Yu Jingfei, Wu Qiong, Zheng Qian, Pan Chenxiao, Luo Yiqing
Designers: Wei Zhengdian, Jin Kunyao